over PURP

…om ons erfgoed te behouden   

over PURP

…om ons erfgoed te behouden   

PARAMARIBO ALS WERELDERFGOED:
ONZE UITZONDERLIJK UNIVERSELE WAARDEN (OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE)
De historische binnenstad van Paramaribo vertegenwoordigt een voormalige Nederlandse koloniale stad uit de 17e en 18e eeuw. Deze bestaat uit overwegend houten gebouwen, met een eenvoudige en symmetrische bouwstijl, de kruising van verschillende Europese en Noord-Amerikaanse invloeden met Creools vakmanschap. De historische stedenbouwkundige structuur is het decor voor honderden monumenten, authentiek in vormgeving, materiaal en vakmanschap.

Vanwege deze unieke karakteristieken, is het historische centrum van Paramaribo (48 ha en 100 ha bufferzones) in 2002 door de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) verklaard tot werelderfgoed.
Een erkenning van de uitzonderlijk universele waarden (OUV) van Paramaribo.

DE RELEVANTE CRITERIA VOOR HET WERELDERFGOEDCOMITÉ OM PARAMARIBO ALS “UNIVERSAL OUTSTANDING VALUE” TE BESCHOUWEN WAREN:

 • Paramaribo’s historische binnenstad vertoont een belangrijke uitwisseling van menselijke waarden, over een tijdspanne of binnen een cultureel gebied van de wereld, over ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stedenbouw of landschapsontwerp;
 • Paramaribo’s historische binnenstad is een uitstekend voorbeeld van een type bouw, architectonisch of technologisch ensemble of landschap dat (een) belangrijke fase(n) in de menselijke geschiedenis illustreert.

De binnenstad is destijds genomineerd, zoals het nominatiedossier aangeeft, vanwege vier aspecten

 1. het stratenpatroon en de stadsuitleg (wijze waarop de stad is aangelegd) dat de afgelopen 300 jaar onveranderd is gebleven;
 2. de ensembles van monumentale gebouwen; afbakening van het voor nominatie in aanmerking komende deel van de binnenstad is nu gerechtvaardigd door het voorkomen van ensembles; er zijn weinig of geen ensembles buiten het geselecteerde gebied en daarom is er geen reden om schending te vrezen;
 3. de houten historische architectuur: deze gebouwen garanderen de voortzetting van een houten stad buiten het genomineerde gebied;
 4. de historische functies van Paramaribo: handel, haven, woongebied en regeringszetel.

 

ALGEMENE STAAT VAN STEDELIJK VERVAL IN ONZE HISTORISCHE BINNENSTAD
Het gebied ondergaat echter fysieke, sociale en economische achteruitgang, zoals blijkt uit recente studies, wat een groot risico vormt voor gebouwen van onschatbare waarde en voor de continuïteit van de aanwijzing als UNESCO Werelderfgoed.

De oude stadskern van Paramaribo is een institutioneel en commercieel centrum geworden, waarbij de meeste van zijn permanente bewoners zijn vertrokken; die zijn verhuisd naar nieuwere en meer dynamische stedelijke wijken die verder van het centrale gebied liggen. Het verlies van de zogenaamde “rijkere” bewoners en de bedrijven die hen bedienen, heeft ertoe geleid dat de meeste gebouwen in het centrale gebied de functie van (overheids)kantoor hebben gekregen. 70% van de 495 gebouwen in de historische zone worden momenteel gebruikt voor overheidsgebouwen en openbare diensten, 18% voor commerciële doeleinden en 12% voor woningen of blijven leeg staan.

Tegelijkertijd hebben het gebrek aan fysieke verbeteringen en de lage kwaliteit van de openbare diensten bijgedragen tot een algemene staat van stedelijk verval in het centrale gebied, met gevolgen voor de achteruitgang van bestaande historische gebouwen.

 

GEZIEN DEZE SITUATIE IS HET DRINGEND NODIG OM DE BELANGRIJKSTE LOCATIES IN HET GEBIED AAN TE PAKKEN, WAARBIJ PRIORITEIT WORDT GEGEVEN AAN DE VOLGENDE PUNTEN:

 1. fysieke achteruitgang en kwetsbaarheid. De stedelijke infrastructuur van het stadscentrum is aan het vervallen. De meeste historische gebouwen, gemaakt van hout, zijn slecht onderhouden en velen zijn verloren gegaan bij branden en sloop of instorting door gebrek aan onderhoud;
 2. de weinige beschikbare openbare ruimten zijn slecht georganiseerd, inefficiënt verbonden met de rest van de stad en met weinig voorzieningen, waardoor het plezier en nut van bewoners wordt beperkt;
 3. het gebied heeft ook te maken met verkeersopstoppingen, slecht onderhoud van de wegen, onvoldoende trottoirs en gebrek aan parkeergelegenheid. Verkeersopstoppingen worden verergerd door de concentratie van openbare instellingen, het wanordelijke gebruik van openbare ruimten met bussen en ander openbaar vervoer, terwijl alternatieve vormen van mobiliteit, zoals fietspaden niet bestaan;
 4. een ander probleem dat het historische gebied treft, is de potentiële kwetsbaarheid voor overstromingen, vooral tijdens de regenseizoen. De effecten van klimaatverandering zullen de huidige situatie alleen maar verergeren.

ONZE STATUS IN GEVAAR
Gezien de bovenstaande omstandigheden komt de status van het historische centrum van Paramaribo als Werelderfgoed in gevaar. De conserveringstoestand wordt vanaf 2014 tot heden twee jaarlijks beoordeeld door de International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) in opdracht van het Werelderfgoedcomité die daarover vervolgens een besluit neemt. De huidige lening ondersteunt voor een deel de uitvoering van de door het Werelderfgoedcomité voorgestelde aanbevelingen.

ÉÉN GEZAMELIJK DOEL, ÉÉN MULTI-SECTORALE AANPAK
Het wederom nieuw leven inblazen van ons historisch centrum van Paramaribo vereist een multi-sectorale aanpak die strategische stedelijke infrastructuur, sociale en economische interventies teweegbrengt. Hiervoor is leiderschap door één managementstructuur nodig.

HET PARAMARIBO URBAN REHABILITATION PROGRAMMA (PURP)
De algemene doelstelling van PURP is bij te dragen aan de sociaal-economische revitalisering (het wederom nieuw leven inblazen) van het historisch centrum.

De specifieke doelstellingen zijn:

 • aantrekken van nieuwe bewoners en bedrijvigheid;
 • herstellen om het cultureel erfgoed te waarderen;
 • verkeersopstoppingen verminderen;
 • het institutionele kader voor het beheer van zijn duurzame ontwikkeling versterken.

HET PROGRAMMA BESTAAT UIT DRIE (3) ONDERDELEN:

 1. Onderdeel één (1) omvat het ontwerpen en uitvoeren van strategische stedelijke interventies die bedoeld zijn om de fysieke achteruitgang van het historische centrum te keren en een duurzaam revitaliseringsproces op gang te brengen;
 2. Het doel van Onderdeel twee (2) is om bij te dragen aan het revitaliseringsproces – het wederom nieuw leven inblazen- door van het historische centrum een levendig deel van de stad te maken dat nieuwe bewoners en bedrijven aantrekt;
 3. Onderdeel drie (3) zal de instellingen oprichten en versterken die nodig zijn om het revitaliseringsproces van het historische centrum op een duurzame manier te begeleiden en de effectieve uitvoering van de activiteiten van dit programma mogelijk te maken.

Binnen dit laatste onderdeel zit de Communicatie om het publiek bewust te maken van het culturele erfgoed van ons historische centrum voor zowel het grote publiek als specifieke doelgroepen, waarbij belangrijke belanghebbenden worden betrokken bij het gehele proces.

NavLogoc
IDBfooter
MinOWCfooter2